Het nieuwe coaching

De tijd dat ondernemers alles moesten kunnen is definitief voorbij. Qua reclame en aanbod kon je vroeger nog uit de voeten met een suffertje in de lokale krant, een leuk etalagebord en een beperkt lokaal assortiment. Nu moet je alles weten van je product, maar ook van Internet, marketing en efficiency.

Daarom coach ik wat de ondernemer kan of naar toe wil groeien én geef ik ondersteuning op alle vlakken waar de ondernemer juist dat graag wilt.

Of breng ik ondernemers in contact met specialisten of medeondernemers.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

No comments yet.

Leave a Reply